Kids

Welkom bij cbs De Wingerd

Op onze site kunt u heel veel praktische informatie vinden over de school, maar u vindt hier ook nieuwsbrieven en foto's van diverse activiteiten.
De Wingerd is één van de scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad en ligt in een rustige wijk aan de oostkant van de Atol. De school telt ongeveer 200  leerlingen en heeft een betrokken team van 15 personeelsleden. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor onderwijsactiviteiten van allerlei aard. Naast de school staat een gymnastiekzaal. De voor- en naschoolse opvang zijn naast de school ondergebracht bij GO!. De tussenschoolse opvang vindt plaats op de school en wordt geregeld door stichting 'de Tussentijd'.  
  • Ons onderwijs
    De school biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van uw kind. We werken vanuit de principes van het Continu Verbeteren aan meer eigenaarschap voor leerlingen. Op de Wingerd kan iedereen binnen bepaalde grenzen, zichzelf zijn in de kleine samenleving die deze school is. Lees verder ›
  • Een school met karakter
    Het onderwijs op de Wingerd wordt gegeven vanuit de kernwaarden: autonoom, aanvullend en verbeterend. Deze drie waarden beschrijven het karakter van de school. De ene waarde kan niet bestaan zonder de andere. Autonomie kan ervaren worden als je ook elkaar aanvult. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar hoe we kunnen verbeteren. Lees verder ›
  • Christelijke identiteit
    De christelijke identiteit blijkt ook uit de sfeer: de school hecht veel belang aan een positieve manier van omgaan met elkaar. Ook geven we levensbeschouwelijk onderwijs en houden we gezamenlijke vieringen in de school en de kerk. Meer leest u hierover in onze schoolgids.

Nieuws

23 januari 2017
Inplannen 10 minuten gesprekken
Zoals al eerder in de mail aangekondigd hebben we de 10 minuten gesprekken tussen ouders en de leerkrachten van de school door omstandigheden verzet naar dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart a.s. Er zullen geen gesprekken zijn voor de ouders van groep 8 (ivm eerder gevoerde VO gesprekken).

Eerder hebben we in de Wingerdingen en ons communicatiebeleid aangegeven dat we graag op een andere manier de 10 minuten gesprekken willen inplannen. Hiertoe hebben wij een account aangemaakt op de site van schoolgesprek.nl.

 

Binnenkort ontvangen alle ouders een link en een persoonlijke inlogcode om de 10 minuten gesprekken in te plannen. Ouders kunnen met de inlogcode zelf aangeven welke tijd hen past op een van beide avonden. Ouders met drie of meer kinderen hebben iets langer de tijd om in te plannen; als zij de eerste keus hebben, kunnen zij de drie of meer gesprekken bij elkaar in de buurt plannen op 1 avond.

 

De periode waarin er ingepland kan worden is tussen 10 februari (3 februari voor gezinnen met 3+ kinderen) en 24 februari a.s.

 

Gezien het verschuiven van deze 10 minuten gesprekken naar twee nieuwe data, zouden we alle ouders die verhinderd zijn op deze twee avonden willen verzoeken rechtstreeks contact op te nemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren) om een andere afspraak in te plannen. 


23 januari 2017
Flash mob op het schoolplein
Op de vrijdag voor de kerstvakantie begon groep 8 spontaan met een flashmob op het schoolplein van de Wingerd.

Via deze link kun je de video ervan via YouTube zien.


Preview foto
09 januari 2017
De beste wensen voor het nieuwe jaar!
We wensen iedereen die bij de Wingerd betrokken is het allerbeste voor het nieuwe jaar!

 

Tijdens de open inloop vanmorgen bij het koffie/thee moment in de centrale hal hebben we al een aantal ouders persoonlijk een goed nieuwjaar kunnen wensen. Leuk dat jullie er waren! We hopen bij het volgende open inloop moment nog meer ouders te treffen!

 

De website van de Wingerd is meer en meer up-to-date. Graag blijven we jullie informeren via deze weg over wat we in het nieuwe jaar meemaken en doen.

Daarnaast volgt ook zeer binnenkort een inlogcode en uitleg over Klasbord, waar meer foto's en wetenswaardigheden per klas gedeeld worden.