Nieuws

22 september 2018

De Wingerd in volle ontwikkeling!

Het team van de Wingerd zet hoog in op team- en persoonlijke ontwikkeling in schooljaar 2018-2019. Met het team is er een mooie start gemaakt met het 'Didactisch coachen' afgelopen vrijdag.

Onder de bezielende leiding van Heleen Veenhoven, expert op het gebied van didactisch coachen, van PABO Windesheim, zal het team dit schooljaar met behulp van beeldcoaching en intervisie kijken naar hoe zij de leerlingen in hun leerproces coachen. Dit lijkt voor de hand te liggen, toch gaat het (basis)onderwijs nog vaak over het aanbod dat de methodes aanbieden. Met de training 'Didactisch coachen' leren we nog beter hoe we de leerlingen goede vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven (twee essentiële onderdelen in het leerproces). Het past heel goed bij onze kernwaarden 'autonoom, aanvullend en verbeteren' om de leerlingen met Continu Verbeteren én didactisch coachen meer en meer zelfsturend en zelf 'eigenaar' te maken van hun leren.

 

Daarnaast is op school inmiddels een aantal specialisten aan het werk, die vorig en huidig schooljaar zichzelf én daarmee de school verder ontwikkelen. Zo is juf Hanneke, naast dat ze Specialist Rekenen is, bezig met haar twee jaar van de Masteropleiding 'Learning and Innovation'. Zij neemt het team mee in haar ontwikkeling dat zich onder meer richt op 'Hóe leren mensen nu het best en hóe geef je dat vorm in de school'.

Juf Karin is Specialist Continu Verbeteren en begeleidt niet alleen de collega's in de Wingerd in dit proces, maar is mede drijvende kracht in de Stichting CPO Lelystad om haar expertise en ideeën te delen om collegiaal van elkaar te leren.

Juf Linda is gestart met een opleiding tot Specialist Taal. Zij ontwerpt hierbij de beleidsplannen in de school in afstemming met het Management Team (directie en IB) en werkt in de ontwikkelgroep Taal in de school aan de rode lijn binnen de taalontwikkeling van de leerlingen. 

Vorig jaar heeft juf Ilona de opleiding afgerond om Specialist 'Het jonge kind' te kunnen zijn. Zij zal met de collega's in de onderbouw ons fundament in de school meer vorm gaan geven. Zo heeft ze al een beleidsstuk geschreven voor het schrijfonderwijs en zal er kritisch gekeken worden naar hoe we leerlingen in hun ontwikkeling kunnen volgen.

Onze Intern Begeleider, juf Ellie, leert dit schooljaar hoe zij met co-teaching collega's kan coachen en schoolleider juf Silke is volop in haar ontwikkeling bezig om de school te leren kennen en haar kwaliteiten in te zetten op de Wingerd.

Daarnaast volgen juf Tessa, juf Ilona én juf Karin nog een aantal avonden de cursus 'Coachen en begeleiden' op Windesheim om zich verder te ontwikkelen in het coachen en begeleiden van stagiaires. Essentieel om onze organisatie 'gezond' te houden is het kunnen aantrekken van goede collega's als dit zich voordoet. Daarom is investeren in jonge (aanstaande) collega's van groot belang! Mooie bijvangst is dat de cursus 'Coachen en begeleiden' natuurlijk niet alleen werkt voor studenten en startende collega's ;-)!

 

Een behoorlijke lijst met activiteiten! Gelukkig hebben we voor de meeste trajecten meer dan één schooljaar de tijd om ons op deze thema's te ontwikkelen. Uiteraard doen we dit alles onder aan de streep maar echt met de belangrijkste reden: Het onderwijs op de Wingerd beter maken, zodat de leerlingen het beste onderwijs dat wij kunnen geven ook daadwerkelijk mogen ervaren. Daarbij is het onze overtuiging dat we leerlingen verder kunnen uitdagen als we zorgen dat we werken en leven in een Ontwikkelingsgerichte omgeving waarin leren vanzelfsprekend is. In die zin zijn wij het voorbeeld van de lerende organisatie die we zijn!

 

Mocht je als ouder geïnteresseerd zijn in bovenstaande ontwikkelingen, dan nodigen we jullie graag uit om hier eens over in gesprek te komen met ons!