Kids

Welkom bij Cbs 'De Wingerd'

Op onze site kunt u heel veel praktische informatie vinden over de school, maar u vindt hier ook nieuwsbrieven en foto's van diverse activiteiten.

 

Wachtlijst CBS De Wingerd

 

In de groepen 1 en 2 hebben we nog enkele plekken beschikbaar voor komend schooljaar.

Op dit moment hanteren wij echter een wachtlijst voor de groepen 3 t/m 8. 

Vanwege de sterkte toename van het aantal leerlingen dat naar De Wingerd komt hebben wij het afgelopen jaar uitgebreid van 8 naar 10 groepen. 

Helaas lopen wij nu tegen de fysieke grenzen van ons gebouw. 

Voor meer informatie over het plaatsen op de wachtlijst verwijs ik u naar het kopje aanmelden

 

 

Goede doelen CBS De Wingerd

De actie 'Een maaltijd voor een ander'
Wij zijn heel dankbaar dat we met elkaar een maaltijd mogen delen. In deze kerstperiode denken we ook graag aan een ander.  Daarom doen wij dit jaar mee aan de actie 'Een maaltijd voor een ander' van het Rode kruis.
De Wingerd zamelt hiervoor geld in via de Givt-app. U kunt de QR-code scannen om te doneren.
Doet u ook mee?

 

Vanuit het school brede “project” geschiedenis kwamen leerlingen van groep 6 met het goede doel:

International Justice Mission. Zij zijn een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien.  In de mail over onze kerstviering ziet u ook een link naar het filmpje van leerlingen van groep 6. De Wingerd zamelt hiervoor geld in via de Givt-app. U kunt de QR-code scannen om te doneren.
Doet u ook mee?

 

 

Via onze gebruikelijke kanalen houden wij jullie op de hoogte van onze acties ! 

 

 

 

De Wingerd is één van de scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad en ligt in een rustige wijk aan de oostkant van de Atol. De school telt aan de start van het schooljaar ongeveer 200 leerlingen en heeft een betrokken team van 15 personeelsleden. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor onderwijsactiviteiten van allerlei aard. Naast de school staat een gymnastiekzaal. De voor- en naschoolse opvang zijn naast de school ondergebracht bij GO!.  Per 1 augustus 2018 is de school gaan werken met een continurooster, dit betekent 5 gelijke lesdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

 

 

 • Ons onderwijs
  De school biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van uw kind. We werken vanuit de principes van het Continu Verbeteren aan meer eigenaarschap voor leerlingen. Op de Wingerd kan iedereen binnen bepaalde grenzen, zichzelf zijn in de kleine samenleving die deze school is.
  Lees verder ›
 • Een school met karakter
  Het onderwijs op de Wingerd wordt gegeven vanuit de kernwaarden: autonoom, aanvullend en verbeterend. Deze drie waarden beschrijven het karakter van de school. De ene waarde kan niet bestaan zonder de andere. Autonomie kan ervaren worden als je ook elkaar aanvult. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar hoe we kunnen verbeteren.
  Lees verder ›
 • Christelijke identiteit
  De christelijke identiteit blijkt ook uit de sfeer: de school hecht veel belang aan een positieve manier van omgaan met elkaar. Ook geven we levensbeschouwelijk onderwijs en houden we gezamenlijke vieringen in de school en de kerk. Meer leest u hierover in onze schoolgids.

Nieuws