Kids

Welkom bij Cbs 'De Wingerd'

Op onze site kunt u heel veel praktische informatie vinden over de school, maar u vindt hier ook nieuwsbrieven en foto's van diverse activiteiten.

 

Wachtlijst CBS De Wingerd

 

Voor schooljaar 2022-2023 zitten alle groepen vol en hanteren wij een wachtlijst.

 

Vanwege de sterkte toename van het aantal leerlingen dat naar De Wingerd komt hebben wij inmiddels 11 groepen.

Helaas lopen wij nu tegen de fysieke grenzen van ons gebouw, daarom krijgt groep 7 nu les in het gebouw van OBS De Regenboog.

Voor meer informatie over het plaatsen op de wachtlijst verwijs ik u naar het kopje aanmelden

De Wingerd is één van de scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad en ligt in een rustige wijk aan de oostkant van de Atol. De school telt aan de start van het schooljaar ongeveer 250 leerlingen en heeft een betrokken team van 15 personeelsleden. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor onderwijsactiviteiten van allerlei aard. Naast de school staat een gymnastiekzaal. De voor- en naschoolse opvang zijn naast de school ondergebracht bij GO!. Wij werken met een continurooster, dit betekent 5 gelijke lesdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

 

 

 • Ons onderwijs
  De school biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van uw kind. We werken vanuit de principes van het Continu Verbeteren aan meer eigenaarschap voor leerlingen. Op de Wingerd kan iedereen binnen bepaalde grenzen, zichzelf zijn in de kleine samenleving die deze school is.
  Lees verder ›
 • Een school met karakter
  Het onderwijs op de Wingerd wordt gegeven vanuit de kernwaarden: autonoom, aanvullend en verbeterend. Deze drie waarden beschrijven het karakter van de school. De ene waarde kan niet bestaan zonder de andere. Autonomie kan ervaren worden als je ook elkaar aanvult. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar hoe we kunnen verbeteren.
  Lees verder ›
 • Christelijke identiteit
  De christelijke identiteit blijkt ook uit de sfeer: de school hecht veel belang aan een positieve manier van omgaan met elkaar. Ook geven we levensbeschouwelijk onderwijs en houden we gezamenlijke vieringen in de school en de kerk. Meer leest u hierover in onze schoolgids.

Nieuws