Kanjertraining

Sociaal-emotionele vorming vormt een wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling van ieder kind, daarom mag daar niet mee gewacht worden tot er zich problemen voordoen. Op de Wingerd gebruiken we de methode van "De Kanjertraining" om gewenst sociaal gedrag te bevorderen. Alle leerkrachten hebben hiervoor een training gevolgd. De essentie van de Kanjertraining is leerlingen elkaar te leren aanspreken op concreet gewenst gedrag. De Kanjertraining hanteert hierbij de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en oog voor elkaar.

 

Het belangrijkste doel van de Kanjermethode is dat kinderen een positief beeld over zichzelf krijgen en/of hebben en om de ander leert te denken. Ze geeft de leerlingen handvatten om in bepaalde situaties te handelen. Een goed voorbeeld is: "Was het jouw bedoeling om mijn pijn te doen?". Leerlingen leren hierdoor beter samen te werken, kritiek te geven en te ontvangen, leren te stoppen met pesten en treiteren en op tijd uit de slachtofferrol te stappen en het heft op een positieve en gezonde manier in eigen hand te nemen. Hierdoor krijgen we sociaal-emotioneel stabiele leerlingen die zich op het voortgezet onderwijs en in de maatschappij prima weten te handhaven.