Kids

Privacy

Privacy

 

Hieronder vindt u twee documenten over privacy. Het eerste document betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school. In het tweede document kunt u lezen wat uw rechten zijn in het kader van de Algemen Verordening Gegevenbescherming (AVG). 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u altijd terecht bij de schoolleider van onze school (Silke Tuininga), of bij de administratie (Erika Acda).

 

Meer informatie is te vinden in ons privacyprotocol. Dit protocol is nog van voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal binnenkort worden geëvalueerd en worden aangepast aan de nieuwe AVG.

 

SCPO LELYSTAD, waaronder onze school valt, heeft een privacyprotocol op de website staan.

Via deze link kunt u het Privacyprotocol van SCPO Lelystad inzien of downloaden.