Privacy

Hieronder vindt u een document met betrekking tot privacy.
Het document betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school.
 

Jaarlijks vragen wij via Parro (ons communicatiesysteem) aan alle ouders om hun privacy voorkeuren per kind te controleren en indien gewenst ook aan te passen.

 

Meer informatie over privacy is te vinden in het privacyprotocol van SCPO. Het privacyprotocol vindt u hier.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u altijd terecht bij de directeur van onze school (Silke Tuininga), of bij de administratie (Mirjam van Vliet).