Kids

Absentie

Als uw kind een (deel van de) dag niet aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld i.v.m. bezoek aan een arts) wilt u ons daar dan telefonisch via tel. 0320-222745 van op de hoogte stellen? Dan weten we waar uw kind is en hoeven we ons niet ongerust te maken. Alvast bedankt.
Wanneer u tussen 8.00 uur en 8.30 uur belt, wordt uw telefoontje door een medewerker doorgegeven aan de betreffende leerkracht(en). Ziekte of absentie kan ook worden ingesproken op een bandje (onder keuzenummer 1 van het antwoordapparaat). Bij vragen over het ingesproken bericht kan een medewerker van de school ouders benaderen voor opheldering.

Het kan zijn dat de telefoon buiten de aangegeven tijden niet wordt opgenomen, omdat er geen medewerker beschikbaar is. Probeert u het dan op een ander moment nog eens. 

 

Vanaf januari 2022 willen u vragen om ziek- en absentiemeldingen via de Parro-app te doen.

Doet u dit graag 's morgens vóór 8 uur, zodat de leerkracht voor start van de lessen weet dat uw kind er niet is.

De handelingen hiervoor in Parro zijn als volgt:

  1. U gaat naar Parro
  2. Klik op absentie melden
  3. Wanneer u meer kinderen op school heeft, kiest u het kind/de kinderen waar het om gaat 
  4. Kies de reden voor absentie
  5. Kies de dag
  6. Kies de tijd
  7. Geef een toelichting aan de leerkracht

Mocht u nog niet zijn toegevoegd aan de groep van uw kind in Parro, stuurt u dan een berichtje naar de leerkracht van uw kind, hij/zij kan u dan toevoegen. Voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn door de overheid regels opgesteld, waaraan de school en de ouders zich moeten houden. De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren via een standaard formulier dat bij de administratie/ leerkracht te verkrijgen is.

Voor meer informatie: kijk onder het kopje "Vakanties" bij extra vrij vragen. 

Zie ook het schema Vrije Dagen .