Kids

Absentie

Als uw kind een (deel van de) dag niet aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld i.v.m. bezoek aan een arts) wilt u ons daar dan telefonisch via tel. 0320-222745 van op de hoogte stellen? Dan weten we waar uw kind is en hoeven we ons niet ongerust te maken. Alvast bedankt.
Wanneer u tussen 8.00 uur en 8.30 uur belt, wordt uw telefoontje door een medewerker doorgegeven aan de betreffende leerkracht(en). Ziekte of absentie kan ook worden ingesproken op een bandje (onder keuzenummer 1 van het antwoordapparaat). Bij vragen over het ingesproken bericht kan een medewerker van de school ouders benaderen voor opheldering.

Het kan zijn dat de telefoon buiten de aangegeven tijden niet wordt opgenomen, omdat er geen medewerker beschikbaar is. Probeert u het dan op een ander moment nog eens. 

Voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn door de overheid regels opgesteld, waaraan de school en de ouders zich moeten houden. De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren via een standaard formulier dat bij de administratie/ leerkracht te verkrijgen is.

Voor meer informatie: kijk onder het kopje "Vakanties" bij extra vrij vragen. 

Zie ook het schema Vrije Dagen .