Kids

Absentie

Het kan voorkomen dat uw kind ziek is of op bezoek moet bij een (tand-)arts. Deze meldingen kunt u doen in de Parro-app.

Voor overige afmeldingen kunt u contact opnemen met school.

 

We willen u vragen om ziek- en absentiemeldingen via de Parro-app te doen.

Doet u dit graag 's morgens vóór 8 uur, zodat de leerkracht voor start van de lessen weet dat uw kind er niet is.

De handelingen hiervoor in Parro zijn als volgt:

  1. U gaat naar Parro
  2. Klik op absentie melden
  3. Wanneer u meer kinderen op school heeft, kiest u het kind/de kinderen waar het om gaat 
  4. Kies de reden voor absentie
  5. Kies de dag
  6. Kies de tijd
  7. Geef een toelichting aan de leerkracht

Mocht u nog niet zijn toegevoegd aan de groep van uw kind in Parro, stuurt u dan een berichtje naar de leerkracht van uw kind, hij/zij kan u dan toevoegen. Voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn door de overheid regels opgesteld, waaraan de school en de ouders zich moeten houden. De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren via een standaard formulier. Dit formulier en meer informetie hierover is te vinden op onze site onder het tabblad 'Actueel' onder het kopje 'extra verlof aanvragen'. 

Zie bij het tabblad 'Actueel' onder vakanties de actuele jaarplanning met vakanties en vrije dagen.