Extra verlof aanvragen

Het is mogelijk om extra verlof aan te vragen. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar.
Deze kunt u downloaden via onderstaande link of afhalen bij de administratie of directie. Het formulier mag u compleet ingevuld en ondertekend, afgeven aan of mailen naar de directie. Zij zullen per mail aan u bevestigen of het verlof wordt verleend.

Tot 10 dagen verlof is de directeur gemachtigd om het verlof wel of niet te verlenen. Vanaf 10 dagen is de leerplichtambtenaar de aangewezen persoon hiervoor.

En zijn een aantal richtlijnen voor de aanvraag van extra verlof en andere gewichtigde omstandigheden. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder over leerplicht.

 

Zie voor meer informatie ons verzuimprotocol.