Kids

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over een medewerker of over iets wat op school gebeurt, dan kunt u het beste eerst naar de desbetreffende persoon of de directie gaan. Met hem/ haar kunt u uw klacht bespreken. Meestal komen we er samen wel uit. Mocht u hierna toch niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie.

 

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F 070-3020836
E info@gcbo.nl

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

 

Op school hebben we een 'contactpersoon ongewenste omgangsvormen' waar u bij terecht kunt. Dit is bij ons op school meester Ronald Suiskind (leerkracht groep 4 (dinsdag t/m vrijdag)). 

 

Binnen de stichting hebben we ook een eigen vertrouwenspersoon. Dhr. G. van Elst. (Berry). Deze is telefonisch te bereiken op 0320-242769 of schriftelijk via email vanelsten@hetnet.nl