Kids

Aanmelden


Als uw interesse voor de school is gewekt en u denkt erover om uw kind als leerling aan te melden, dan kunt u dat op de volgende manieren doen.

 

Aanmelding van een kleuter
Bij aanmelding van een kleuter wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de directeur van de school. Tijdens dit gesprek kunt u zich een beeld van de school vormen en bent u vrij om uw vragen te stellen. We vinden het leuk als uw kind meekomt.
Bij elke aanmelding bekijken we met alle betrokkenen of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Als alle betrokkenen akkoord gaan kunt u een inschrijfformulier invullen. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. .

Aanmelden van broertjes of zusjes
Als er al een broertje of zusje op school zit, kunt u het inschrijfformulier voor uw kind bij de administratie afhalen. Dit kan vanaf de leeftijd van drie jaar. 

 

Aanmelding van een leerling die instroomt vanuit een andere school
Als u gaat verhuizen of u zoekt een andere basisschool voor uw kind dan kunt u op dezelfde wijze contact opnemen als hierboven genoemd is. De intern begeleider zal in alle gevallen contact opnemen met de huidige school. Daarna zal er worden gekeken of er plaats is in de betreffende groep. Hierbij zal rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind en of het passend is in de nieuwe groep. Uw kind komt dan een dag op school meedraaien. Als het lerarenteam akkoord is met de aanname van het kind, vullend de ouders het inschrijfformulier in en wordt bepaald wanneer hij of zij in de groep kan worden geplaatst.