Kids

Aanmelden


Als uw interesse voor de school is gewekt en u denkt erover om uw kind als leerling aan te melden, dan kunt u dat op de volgende manieren doen.

Kennismakingsgesprekken en rondleidingen in tijden van de Corona-maatregelen: 

Het is nog steeds mogelijk om een kennismakingsgesprek, rondleiding in te plannen. 

Omdat directie en administratie op dit moment ook veel vanuit huis werken zouden wij ouders/verzorgers willen adviseren om een e-mail te sturen naar directie@wingerdlelystad

In het bericht lezen wij graag om welke kinderen het gaat. (Naam, leeftijd, groep)

Een telefoonnummer vermelden is fijn om eventueel een afspraak in te plannen en aanvullende vragen te stellen. 

 

Het kennismakingsgesprek (met rondleiding) zou dan op diverse manieren ingepland kunnen worden: 

- onder voorbehoud van aanvullende maatregelen na de meivakantie. 

- telefonisch 

- tijdens de maatregelen mits gezond op De Wingerd. Wel heel jammer dat jullie ons pedagogisch klimaat in deze tijden niet echt kunnen proeven. Wel vangen wij in deze tijden zo'n 15 leerlingen op vanuit ouders/verzorgers met cruciale beroepen. 

- digitaal kennismakingsgesprek met rondleiding in (teams)

 

Wij vinden met name voor de planning volgend jaar het heel belangrijk om toch doorgang te geven aan deze gesprekken. 

Wij zien een sterke toename van het aantal leerlingen dat naar De Wingerd komt vanuit heel Lelystad. Daarom breiden wij volgend jaar uit met onze groepen. 

 

Verhuizingen en nieuwbouwwijken Lelystad 

 

Wij zien met name een sterke toename van leerlingen uit verhuizingen en de nieuwbouwwijken rondom De Wingerd. Mocht u bouw- of verhuisplannen hebben vergeet dan niet om vroegtijdig kenbaar te maken interesse te hebben in onze school. 

 

Wij zijn dankbaar dat er zoveel ouders/verzorgers kiezen voor De Wingerd. 

Ook zijn veel ouders ware "ambassadeurs" en net zo enthousiast als wij over ons onderwijs. 

 

Door de sterke toestroom naar De Wingerd moeten wij volgend schooljaar groepen toe gaan voegen in onze school. Een dankbaar feit maar dit vraagt organisatorisch wat aandacht. 

Wij hebben het echt nodig om te weten welke leerlingen er in de loop van het jaar mogelijk kunnen instromen. 

 

 

Aanmelding van een kleuter
Bij aanmelding van een kleuter wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de directeur van de school. Tijdens dit gesprek kunt u zich een beeld van de school vormen en bent u vrij om uw vragen te stellen. We vinden het leuk als uw kind meekomt.
Bij elke aanmelding bekijken we met alle betrokkenen of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Als alle betrokkenen akkoord gaan kunt u een inschrijfformulier invullen. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. .

Aanmelden van broertjes of zusjes
Als er al een broertje of zusje op school zit, kunt u het inschrijfformulier voor uw kind bij de administratie afhalen. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. 

 

Aanmelding van een leerling die instroomt vanuit een andere school
Als u gaat verhuizen of u zoekt een andere basisschool voor uw kind dan kunt u op dezelfde wijze contact opnemen als hierboven genoemd is. De intern begeleider zal in alle gevallen contact opnemen met de huidige school. Daarna zal er worden gekeken of er plaats is in de betreffende groep. Hierbij zal rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind en of het passend is in de nieuwe groep. Uw kind komt dan een dag op school meedraaien. Als het lerarenteam akkoord is met de aanname van het kind, vullend de ouders het inschrijfformulier in en wordt bepaald wanneer hij of zij in de groep kan worden geplaatst.