Kids

Welkom op de pagina van de Schoolraad (SR)

De samenwerking tussen de school en ouders krijgt het meest concreet vorm in de Schoolraad van de Wingerd (SR).
De Schoolraad is een zelfstandige vereniging. De SR regelt en coördineert ouderhulp bij: activiteiten rondom sport, feest, schoolreis, leeswing etc. De Schoolraad is te
bereiden via: schoolraad.wingerd@scpo-lelystad.nl


Naast het organiseren van diverse activiteiten int de schoolraad ook de ouderbijdrage.

 
IBAN rekeningnummer Schoolraad:
NL 22 INGB 0004 3980 89 t.n.v. Schoolraad PCBS de Wingerd.

 

OUDERBIJDRAGE
De Schoolraad vraagt een ouderbijdrage om activiteiten en extra’s die niet tot het lesprogramma behoren, te bekostigen. Hierbij kunt u denken aan: Kerst- en paasviering, Sinterklaas, excursie, afscheidspresentje voor groep 8, aankleding lokaal, enz.
Verantwoording over de besteding vindt meestal plaats tijdens een ouderavond maar is ook opvraagbaar.


De vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage vindt plaats in overleg met de MR.

 

De hoogte van de ouderbijdrage per kind is €25,- per schooljaar. Leerlingen die instromen vanaf februari in dat jaar betalen €12,50,-


De ouderbijdrage is vrijwillig, uiteraard hopen we wel dat iedereen die dat kan de bijdrage betaalt.

Regelmatig komt het voor dat ouders ook extra geld betalen/doneren via de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geldt ook ten goede aan de school. De SR heeft naast de financiering van de vele activiteiten binnen school (sint, kerst, pasen, schoolmusical, etc) het afgelopen jaar in de school geïnvesteerd door jaarlijks nieuwe boeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek, nieuwe kasten voor de bibliotheek, buiten-speelmateriaal. Deze wensen kwamen voort uit de leerlingen(raad), leerkrachten en de ouders.

 

Wij verzoeken u het bedrag voor de ouderbijdrage onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren) over te maken op rekeningnummer NL22INGB0004398089 t.n.v. Schoolraad PCBS de Wingerd.

Kosten voor de schoolreis/schoolkamp maken geen onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage; hiervoor ontvangen alle ouders apart bericht.

 

Voor ouders/verzorgers die steun kunnen gebruiken bij het voldoen van deze bedragen verwijs ik u naar de mogelijkheden vanuit stichting Leergeld Lelystad en het

Jeugdfonds sport en cultuur
Directie en intern begeleider zijn bekend rondom de aanmeldprocedure voor deze steun.