Kids

Welkom op de pagina van de Schoolraad (SR)

De Schoolraad (SR) bestaat uit ouders en vertegenwoordiging vanuit het team van leerkrachten. 

De leden van de SR vertegenwoordigen alle ouders van de Wingerd. Wij zijn een klankbord voor iedereen en zorgen voor communicatie naar het team en de directie.
De Schoolraad ondersteunt de leerkrachten bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van de verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerst en
Pasen, maar ook het korfbaltoernooi, schoolreisje, de Koningsspelen etc.
Deze activiteiten worden bekostigd door de ouderbijdrage die de SR per leerling vraagt. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) vastgesteld.

Ouderbijdrage 2018/2019: € 21,= per kind

De ouderbijdrage kunt u overmaken op gironummer NL 22 INGB 0004 3980 89 t.n.v. Schoolraad PCBS de Wingerd.
Wij ouders uit de SR zijn lid omdat wij het belangrijk vinden op een actieve manier betrokken te zijn en te ondersteunen bij alles wat er in en om school gebeurt. We vinden het prettig dat er vanuit school naar ons geluisterd wordt en dat wij een vertegenwoordiging van alle ouders mogen zijn. Er is een fijne samenwerking tussen het team en de SR.
We vergaderen eens in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust eens bij ons kijken!

 

Vergaderdata 2018/2019 


Aanvang 19.30 uur> Koffiekamer De Wingerd

Data zullen hier gepubliceerd worden.

 

Van een SR lid wordt verwacht dat je met enige regelmaat de vergaderingen bijwoont en je het gehele jaar actief opstelt. Daarnaast heeft de SR een grote groep met hulpvaardige ouders, die ook veel meehelpen bij activiteiten.
Alle activiteiten die in het schooljaar gepland staan, zijn onderverdeeld in commissies. In deze commissies zit zowel een vertegenwoordiging uit het team als uit de SR. De verschillende commissies vergaderen op hun beurt ook nog wel eens buiten de reguliere vergaderingen om (dit is per activiteit verschillend).

 

Voorzitter: Wordt nog bekend gemaakt
Penningmeester: Wordt nog bekend gemaakt
Secretaris: Petra den Bruigom (Femke groep 4 & Lisa groep 7)

Mocht u ideeën hebben, met iets zitten of gewoon zomaar eens wat nieuwsgieriger zijn, spreek ons dan aan op het schoolplein of mail naar schoolraad@wingerdlelystad.nl
Zou u ook graag lid willen worden van de schoolraad of meer willen weten? Kom dan eens naar een van onze vergaderingen!


Namens de SR wensen wij u en uw kinderen een fijne schooltijd toe!